Romanya’da bulunan üniversitelerin birçoğunun yüksek standartta eğitim vermesi, yurtdışı en iyi üniversite sıralamalarında yüksek sıralarda olması ve müfredat uyumluluğu sayesinde YÖK denkliği ve Türkiye’de geçerliliği vardır.

STATU Danışmanlık olarak önerdiğimiz üniversitelerin tümünün YÖK denkliği bulunmaktadır.

Denklik, yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade eder.

Denklik Belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir.

YÖK onaylı bir üniversite diplomanız varsa, resmî olarak üniversite mezunu statüsü alırsınız.


YÖK Denkliği olmazsa üniversite mezunu olmanızı gerektiren kamu görevlerine kabul edilmezsiniz ve askerliğinizi uzun dönem er olarak yaparsınız. Bunun dışında hayatınızda değişen hiçbir şey olmayacaktır. Özel sektörde diplomanızın YÖK onaylı olmasının hiçbir önemi yoktur.
Eğer gelecek planlarınızda devlet memuru olup kamu görevi yapmak yer almıyorsa, yurtdışında alacak olduğunuz eğitimin YÖK tarafından onaylanması ya da onaylanmaması sizin için  bir önem taşımayacaktır.

 

 Üniversite / Universitatea / University Şehir / Oraş / Town
 

Babeş- Bolyai Üniversitesi

Universitatea Babeş-Bolyai

Babes- Bolyai University

1581

Kaloşvar

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

 

Yaş Alexandru İoan Cuza Üniversitesi

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

1860

Yaş

İaşi

Iasi

 

Bükreş Politeknik Üniversitesi

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Politehnica University of Bucharest

1864

Bükreş

Bucuresti

Bucharest

 

Bükreş Üniversitesi

Universitatea din Bucuresti

University of Bucharest

1864

Bükreş

Bucuresti

Bucharest

 

Bükreş Ekonomi Araştırmaları Üniversitesi

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Bucharest University of Economic Studies

1913

Bükreş

Bucuresti

Bucharest

 

Timiș Batı Üniversitesi

Universitatea de Vest din Timisoara

West University of Timisoara

1962

Timiş

Timişoara

Timisoara

 

Târgu Mures George Emil Palade Tıp Eczacılık Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Universitatea de Medicina, Farmacie, stiinte si Tehnologie din Târgu Mures

George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Targu Mures

1948

Târgu Mures

Târgu Mures

Targu Mures

 

Grigore T. Popa Tıp ve Eczacılık Üniversitesi

Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa

Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy

1879

Yaş

Iaşi

Iasi

 

Bükreş Carol Davila Tıp Eczacılık ve Dişçilik Üniversitesi

Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti

Carol Davila University of Medicine and Pharmacy

1857

Bükreş

Bucuresti

Bucharest

 

Titu Maiorescu Üniversitesi

Universitatea Titu Maiorescu

Titu Maiorescu University

1990

Bükreş

Bucuresti

Bucharest